מדוע פרשו הפיליפינים מבית המשפט הפלילי בהאג

בית המשפט בהאג והפיליפינים

כשהפיליפינים היו חלק אינטגרלי מבית המשפט הפלילי בהאג, הם היו כפופים לחוקים הבינלאומיים שמוכתבים תחתיו. המדיניות של הנשיא דטורטה בכל הנוגע לאכיפת השימוש והסחר בסמים במדינתו, אשר איננה מצאה חן בעיני בית המשפט הבינלאומי בהאג, פגעה בפיליפינים כאשר היא עדיין הייתה חלק מכך. ההחלטה של הפיליפינים לפרוש מבית המשפט הפלילי בהאג עזרה להם מצד אחד, […]