פטור ממס הכנסה לנכים

נכים בישראל זכאים להפחתה משמעותית וברוב המקרים לאי חיוב בתשלום המס בכלל. אפשרות זו היא האידיאלית ביותר עבור עסק שבבעלותו אדם נכה או מי שעומד בקריטריונים השונים להפחתת מס בדרכים שונות. פטור ממס הכנסה לנכים  אנשים נכים, זכאים לפטור ממס הכנסה בגלל הסיבות המובנות. הם אמנם לא חייבים בתשלום המס אבל חיוב הדיווח על הכנסות […]