במה עוסק משפט מנהלי

משפט מנהלי הוא ענף במשפט, העוסק בתפקידים המנהליים של הממשלה. הוא מורכב בדרך כלל הן ממשפט אזרחי והן ממשפט פלילי. המשפט המנהלי הוא ענף במשפט העוסק בתהליכים המנהליים. זה מכסה את כל הכללים והתקנות השולטים בהיבטים שונים של מינהל במדינה. המשפט המנהלי הוא חקר חוקים, תקנות ופסיקות בתי המשפט. זהו גם המחקר של האופן שבו […]