בצלמנו כדמותנו על פי ספר הזוהר

מהו צלם אלוקים על פי הקבלה? "ויאמר א-להים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"(בר' א', כ"ו). לכאורה הפסוק מאוד משונה מכיוון שנאמר בלשון רבים וגם מדובר על צלם של השם יתברך שאין לא גוף ושום פרט גשמי חס וחלילה, על כן יש לומר שאנו בהשקפה היהודית איננו מדברים על עצמותו של הבורא בשום פנים ואופן, הרי כל […]