מה הן אשרות הומניטאריות?

החוק הישראלי מגדיר כללים שונים לקבלת אזרחות. השהייה בישראל מותרת לאזרחים (ללא סייג) וכן למי שאינם אזרחים, בנסיבות שונות ולתקופת זמן מוגבלת. כאשר נתין זר מעוניין לשהות בישראל, לרוב לפרק זמן ארוך ולא למטרות של טיול או נופש אך החוק איננו מתיר לו זאת, ניתן להגיש בקשה מיוחדת. באם הבקשה מתקבלת, הדבר נעשה בכפוף למסמך שנקרא אשרות הומניטאריות. כאשר המדינה מוכנה להכיר בטעמים ההומניטריים שאותם העלה המבקש, האשרה תאושר. 

נוכחות המבקש חובה 

על מנת להגיש בקשה לקבלת אשרות הומניטאריות יש להמציא אישורים שיתמכו בבקשה. יש לפרט ולתאר את הנסיבות ואת הכל יש להגיש בכתב. מדינת ישראל קובעת כי על מבקש קבלת האשרה להיות נוכח בעת הגשת הבקשה. במידה ויש מניעה ממשית מנוכחות שכזאת, אפשרי כי מיופה כוח, עורך דין משרד הפנים, יהיה זה שיגיש את הבקשה תוך מסירת הנימוקים המתחייבים. במידה ומתקבלת האשרה, המבקש יוכל לשהות בישראל על פי חוק וזאת על פי סעיף בחוק האזרחות. 

אילו מסמכים יש לצרף לבקשת האשרה 

הליך לקבלת אשרות הומניטאריות איננו עניין פרוצדורלי בלבד. יש להגיש את הנימוקים והמסמכים ונהוג להיעזר בעורך דין. כך ניתן למנוע התארכות הטיפול, סרבול וקשיים אחרים. לצורך קבלת האשרה יש למלא בקשה ולצרף צילומי תעודת זהות של המבקש ושל קרוב משפחה או אדם הקשור אליו, בישראל. במידה ומדובר בהליך של איחוד משפחות, יש לצרף צילומי תעודת נישואין, עם אישור של נוטריון כנאמן למקור, תעודת לידה. אל הבקשה יש לצרף את כל שמות הנוגעים בדבר, את מספרי הטלפון שבהם הם זמינים, כתובת, וכל הטעמים שעומדים ביסוד הבקשה. אישורי שהייה מטעמים הומניטריים עשויים להינתן מטעמים רפואיים, משפחתיים, עבור עובד סיעודי או מטפלת במקרים מסויימים ועוד. 

 

אהבתם את המאמר, שתפו אותו בין חברים

אולי יעניין אותך?