מהי תביעה נגזרת?

מהי תביעה נגזרת?

תביעה נגזרת היא תביעה בעלת מאפיינים מיוחדים, הדומים בחלקם לתביעה ייצוגית, אם כי יש גם לא מעט הבדלים. הבדל מרכזי הוא שבתביעה ייצוגית מגיש התביעה הוא אדם הפועל בשם קבוצה של צרכנים שניזוקו מפעולה של חברה מסחרית או גוף ציבורי אך בתביעה הנגזרת זה לא כך. במקרה של תביעה נגזרת, התובע הוא בעל תפקיד בכיר […]