מהו הסכם שיתוף במקרקעין?

הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם בין שני צדדים או יותר החולקים את השימוש והבעלות על חלקת קרקע. ההסכם יכול להיות בכתב או בעל פה, אך מקובל יותר לקיים אותו בכתב. הסכמי שיתוף קרקע משמשים לעתים קרובות כאשר ישנם מספר בעלים של חלקת קרקע, כגון במקרים בהם החבילות מחולקות ובבעלות אנשים שונים. הם עשויים לשמש גם […]